mail us: info@rubisnv.be
phone: +32 (0)51 33.30.00

Emelgemsestraat 1, 8870 Izegem, Belgium

Ontmoet ons Team - Meet Our Team

Mark Verbeke - CEO
Katrien Colpaert - Finance and Administrations


Dagelijks staat onze expertise en ervaring voor u klaar

Our experience and expertise is every day available to you

Vanaf de oprichting door Dhr Leon Daenens  in 1946 is kwaliteit, vakmanschap en expertise altijd  onze grootste troef geweest. Ondertussen, 3 generaties later is ons team nog steeds  met dezelfde troeven en  gedrevenheid trouw aan zijn klanten. Het Rubis team helpt u bij het aanbieden van innovatieve producten,  inspelend op een constant evoluerende markt  binnen onze grote groep aan internationale klanten.

From its foundation by Mr. Leon Daenens in 1946, quality, craftsmanship and expertise have always been our greatest asset. In the meantime, 3 generations later, our team is still loyal to its customers with the same strengths and drive. The Rubis team helps you offer innovative products, responding to a constantly evolving market within our large group of international customers.